Kristine De Vriendt

Logopediste - Audiologe

Wachtebekesteenweg 29 - 9180 Moerbeke-Waas
09 346 55 05 of 0475 85 85 11
Logopedistenpraktijk
raadpleging na afspraak - huisbezoek mogelijk

Waarom een logopediste raadplegen ?

LOGOPEDIE: EEN PARAMEDISCH BEROEP

Logopedie is een paramedisch beroep (zoals bv. ook een kinesist) in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Logopedie wil hulp verlenen bij stoornissen en beperkingen in de communicatie, namelijk de gesproken en de geschreven taal. Logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behan-deling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en leermogelijkheden (lees- en schrijfstoornissen, rekenstoornissen,...).

WAAROM IS LOGOPEDIE NODIG?

Meer dan ooit leven we in een communicatiemaatschappij. Goede commu┬Čnicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven.

Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen; het vervult dus duidelijk een maatschappelijke rol.